Danmarks Klimamål

Historisk overblik over danmarks udledning

Mio tons Co2 udledt

År

Hvor stor en byrde er de enkelte faktorer?

Energi

Landbrug

Transport

Husholdning

Industi og ervherv

Andel af den
samlede udledning

Klimafremskrivningen

Line charten viser, at de samlede netto-udledninger
med den nuværende vedtagne politik
2030 forventes at være faldet til 35,0 mio. ton CO2e,
svarende til en reduktion på 55 pct. i 2030 ift. 1990-niveauet.
Line charten viser også udledningen i mio. ton CO2e for den enkelte sektor,
da det giver et klarere billede af
hvordan den enkelte sektor klare sig i årene fra 1990 - 2030.

Samlede udledninger

Her ses i % hvor stor en del af den samlede udledning
hver enkelt sektor udgør hvert år, fra år 1990 - 2030
Hvor man feks kan se der sker enormt meget fra år 1990 - 2021,
landbrug stiger med næsten dobbelt så mange % og transport stiger med over dobbelt så mange %.
Vores energi er faldet med 23%, hvilket vil sige at vores energi bliver mere og mere miljøvenligt.